Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V dosud provedených klinických studiích I. a II. fáze klinického testování byla prokázána účinnost panitumumabu podaného v monoterapii. U pacientů s nádorem s pozitivitou receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR) bylo např. v otevřené studii I. fáze (n = 96) dosaženo u 13 % nemocných parciální odpovědi v trvání s mediánem 32 týdnů (95% CI: 28–32 týdny); stabilizace onemocnění byla zaznamenána u 23 % nemocných. V jiné otevřené studii II. fáze (n = 148) s pacienty s progredujícím metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) byla celková odpověď při týdenní dávce panitumumabu 2,5 mg/kg po dobu 8 týdnů 9 % (95% CI: 5–15 %) a stabilizace onemocnění bylo dosaženo u 29 % nemocných.

V dosud provedených klinických studiích I. a II. fáze klinického testování byla prokázána účinnost panitumumabu podaného v monoterapii. U pacientů s nádorem s pozitivitou receptorů pro epidermální růstový faktor (EGFR) bylo např. v otevřené studii I. fáze (n = 96) dosaženo u 13 % nemocných parciální odpovědi v trvání s mediánem 32 týdnů (95% CI: 28–32 týdny); stabilizace onemocnění byla zaznamenána u 23 % nemocných. V jiné otevřené studii II. fáze (n = 148) s pacienty s progredujícím metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) byla celková odpověď při týdenní dávce panitumumabu 2,5 mg/kg po dobu 8 týdnů 9 % (95% CI: 5–15 %) a stabilizace onemocnění bylo dosaženo u 29 % nemocných.

Komentář ke studiím ATTAIN a ARRIVE

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky