Dlouhodobá bezpečnost sorafenibu u pacientů s pokročilým karcinomem ledviny – studie TARGET

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Léčba pokročilého karcinomu ledviny (RCC) v posledních letech zaznamenala velký pokrok. Jedná se především o zavedení nových léčivých látek do doporučených terapeutických postupů (guidelines). Vedle temsirolimu jde především o sunitinib či sorafenib. Právě sorafenib je multikinázový inhibitor, který vedle receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) inhibuje rovněž receptor pro PDGFR-b či kinázu RAF.

Léčba pokročilého karcinomu ledviny (RCC) v posledních letech zaznamenala velký pokrok. Jedná se především o zavedení nových léčivých látek do doporučených terapeutických postupů (guidelines). Vedle temsirolimu jde především o sunitinib či sorafenib. Právě sorafenib je multikinázový inhibitor, který vedle receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) inhibuje rovněž receptor pro PDGFR-b či kinázu RAF.

Komentář ke studii TARGET

MUDr. Vlastimila Čmejlová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky