Trastuzumab v léčbě pacientek s karcinomem prsu a metastázami do CNS

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Doporučené postupy
Obor: Onkologie

Souhrn

Pacientky s  karcinomem prsu metastazujícím do centrálního nervového systému (mCNS) mají obecně špatnou prognózu, a navíc je jejich onemocnění provázeno výraznými neurologickými komplikacemi, které často vedou k významné morbiditě a mortalitě. Receptor pro lidský epidermální růstový faktor 2 (HER2) představuje marker, jenž přímo koreluje s pravděpodobností tohoto postižení. Užívání trastuzumabu jako protilátky namířené právě proti této struktuře bylo v dosavadních studiích provázeno významným prodloužením doby přežití pacientek s HER2-pozitivním nádorem prsu. V srpnu 2009 byla na stránkách Annals of Oncology online publikována práce Pienkowskiho a Zielinského, která se tématem léčby trastuzumabem a metastázami do CNS podrobně zabývala.

Pacientky s  karcinomem prsu metastazujícím do centrálního nervového systému (mCNS) mají obecně špatnou prognózu, a navíc je jejich onemocnění provázeno výraznými neurologickými komplikacemi, které často vedou k významné morbiditě a mortalitě. Receptor pro lidský epidermální růstový faktor 2 (HER2) představuje marker, jenž přímo koreluje s pravděpodobností tohoto postižení. Užívání trastuzumabu jako protilátky namířené právě proti této struktuře bylo v dosavadních studiích provázeno významným prodloužením doby přežití pacientek s HER2-pozitivním nádorem prsu. V srpnu 2009 byla na stránkách Annals of Oncology online publikována práce Pienkowskiho a Zielinského, která se tématem léčby trastuzumabem a metastázami do CNS podrobně zabývala.

Komentář k článku

MUDr. Tomáš Svoboda

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky