Načasování alternativní léčby při selhávající léčbě 2. linie u CML

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Přibližně 30 % pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) léčených imatinibem jako léčbou 1. linie ukončí tuto léčbu do 5 let pro vznik rezistence nebo výskyt nežádoucích účinků. Nové inhibitory tyrosinkináz, dasatinib a nilotinib, jsou v současnosti indikovány právě pro léčbu takových nemocných s cílem kompletní hematologické a cytogenetické odpovědi, jichž bývá dosahováno u 77–91 %, respektive 41–53 % nemocných. Polovina nemocných léčených medikací 2. linie tak má nedostatečnou supresi philadelphského chromosomu, avšak mnohdy bez zjevných známek progrese onemocnění.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Inhibitory tyrosinkináz 2. generace jsou v současnosti hlavní možností využitelnou u nemocných s CML v případě selhání léčby 1. linie – imatinibu. Pro optimální péči o nemocné je žádoucí identifikovat rizikové nemocné a při selhání cílené léčby včas provést rozhodnutí o změně terapie. Už při stanovení diagnózy může lékař pomocí výpočtu prognostických indexů učinit hrubý odhad, jak se pravděpodobně bude u nemocného vyvíjet léčebná odpověď.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky