Dasatinib 1x denně vs dasatinib 2x denně u pacientů v akcelerované fázi CML

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Jednou ze tří možných fází chronické myeloidní leukemie (CML) je fáze akcelerace (AP-CML), přičemž přibližně dvě třetiny nemocných přes tuto fázi přecházejí do fáze blastického zvratu, s mediánem přežití u AP v rozmezí 1–2 let. Ačkoliv mechanismus progrese není dosud zcela přesně objasněn, v patogenezi hrají významnou úlohu velmi pravděpodobně různé mutace genů či jejich up-regulace apod. Léčivem 1. linie je v současnosti imatinib, avšak v případě rezistence či špatné snášenlivosti bývá stále častěji nahrazován dasatinibem, o jehož účinnosti bylo pojednáno v celé řadě preklinických i klinických studií. Jeho doporučená denní dávka je 140 mg, avšak nebyla dosud hodnocena jeho účinnost v závislosti na schématu 70 mg 2x denně či 140 mg 1x denně.

Jednou ze tří možných fází chronické myeloidní leukemie (CML) je fáze akcelerace (AP-CML), přičemž přibližně dvě třetiny nemocných přes tuto fázi přecházejí do fáze blastického zvratu, s mediánem přežití u AP v rozmezí 1–2 let. Ačkoliv mechanismus progrese není dosud zcela přesně objasněn, v patogenezi hrají významnou úlohu velmi pravděpodobně různé mutace genů či jejich up-regulace apod. Léčivem 1. linie je v současnosti imatinib, avšak v případě rezistence či špatné snášenlivosti bývá stále častěji nahrazován dasatinibem, o jehož účinnosti bylo pojednáno v celé řadě preklinických i klinických studií. Jeho doporučená denní dávka je 140 mg, avšak nebyla dosud hodnocena jeho účinnost v závislosti na schématu 70 mg 2x denně či 140 mg 1x denně.

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky