Dasatinib 1x denně vs dasatinib 2x denně u pacientů v akcelerované fázi CML

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Jednou ze tří možných fází chronické myeloidní leukemie (CML) je fáze akcelerace (AP-CML), přičemž přibližně dvě třetiny nemocných přes tuto fázi přecházejí do fáze blastického zvratu, s mediánem přežití u AP v rozmezí 1–2 let. Ačkoliv mechanismus progrese není dosud zcela přesně objasněn, v patogenezi hrají významnou úlohu velmi pravděpodobně různé mutace genů či jejich up-regulace apod. Léčivem 1. linie je v současnosti imatinib, avšak v případě rezistence či špatné snášenlivosti bývá stále častěji nahrazován dasatinibem, o jehož účinnosti bylo pojednáno v celé řadě preklinických i klinických studií. Jeho doporučená denní dávka je 140 mg, avšak nebyla dosud hodnocena jeho účinnost v závislosti na schématu 70 mg 2x denně či 140 mg 1x denně.

Komentář ke studii

MUDr. Jaroslava Voglová

Inhibitory tyrosinkináz (TKI) převratně změnily prognózu chronické myeloidní leukemie (CML). Imatinib (IM) se stal lékem první volby, TKI 2. generace dasatinib a nilotinib se používají u nemocných, kteří jsou na IM rezistentní nebo IM nesnášejí.1,2 TKI 2. generace se osvědčily i v léčbě pokročilých stadií nemoci, v akcelerované fázi (AF) a blastickém zvratu (BZ).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky