Dasatinib vs vysoké dávky imatinibu v léčbě chronické fáze CML – studie START-R

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Začlenění cílené léčby do standardů léčby chronické myeloidní leukemie (CML) znamenalo bezesporu velmi důležitý krok ke zlepšení další prognózy nemocných. Inhibitor BCR-ABL tyrosinkinázy uvedený do klinické praxe jako první, imatinib, se stal léčbou volby, avšak u mnohých nemocných se i navzdory jeho účinnosti setkáváme s postupným rozvojem rezistence. Tato skutečnost proto vedla k vývoji nových molekul, které by mohly pacientům nabídnout terapeutický účinek právě v případě selhání imatinibu.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Léčba chronické myeloidní leukemie (CML) se v posledních letech výrazně změnila, a to zejména v souvislosti se začleněním tyrosinkinázových inhibitorů (TKI) do klinické praxe. Dosud nejčastěji užívanou léčbou 1. linie u pacientů v chronické fázi CML je imatinib. I přes jeho vysokou účinnost však existuje skupina nemocných, u kterých odpověď na léčbu není optimální, kteří jsou tedy vůči němu rezistentní. Výzkum proto směřoval k vývoji nových molekul a brzy představil nový TKI 2. generace dasatinib. Tento lék, který je prvním registrovaným duálním inhibitorem kinázy Bcr-Abl a kináz Src, je in vitro zatím nejúčinnějším blokátorem tyrosinové kinázy Bcr-Abl, 325krát účinnějším než imatinib (IM).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky