Dasatinib vs vysoké dávky imatinibu v léčbě chronické fáze CML – studie START-R

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Začlenění cílené léčby do standardů léčby chronické myeloidní leukemie (CML) znamenalo bezesporu velmi důležitý krok ke zlepšení další prognózy nemocných. Inhibitor BCR-ABL tyrosinkinázy uvedený do klinické praxe jako první, imatinib, se stal léčbou volby, avšak u mnohých nemocných se i navzdory jeho účinnosti setkáváme s postupným rozvojem rezistence. Tato skutečnost proto vedla k vývoji nových molekul, které by mohly pacientům nabídnout terapeutický účinek právě v případě selhání imatinibu.

Začlenění cílené léčby do standardů léčby chronické myeloidní leukemie (CML) znamenalo bezesporu velmi důležitý krok ke zlepšení další prognózy nemocných. Inhibitor BCR-ABL tyrosinkinázy uvedený do klinické praxe jako první, imatinib, se stal léčbou volby, avšak u mnohých nemocných se i navzdory jeho účinnosti setkáváme s postupným rozvojem rezistence. Tato skutečnost proto vedla k vývoji nových molekul, které by mohly pacientům nabídnout terapeutický účinek právě v případě selhání imatinibu.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Klamová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky