Gefitinib nebo carboplatina/paclitaxel v léčbě plicního adenokarcinomu – studie IPASS

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
V minulosti byla prokázána účinnost léčby inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) ve 2. nebo 3. linii léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Nejlepších výsledků bylo dosahováno u žen, nekuřáků a pacientů asijského původu s histologicky prokázaným adenokarcinomem plic. Tyto tumory vysoce odpovídaly na léčbu v případě mutace genu kódujícího EGFR, která bývá častá právě u této populace.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Studie IPASS přináší zásadní změnu v přístupu k rozhodování o indikaci chemoterapie či léčby biologicky cílené u nemocných s lokálně pokročilým či metastazujícím nemalobuněčným plicním karcinomem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky