Vliv bisfosfonátů na bolest a kvalitu života u kostních metastáz

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

K léčbě kostních metastáz a s nimi spojené chronické bolesti je využíváno jednak radiační léčby, jednak klasické farmakoterapie, spočívající především v podávání analgetik, eventuálně pak i v chirurgickém řešení. Tyto strategie však nikterak neovlivňují základní proces zvýšené kostní resorpce, a nejsou tedy účinné např. v prevenci vzniku patologických fraktur. Antiresorpční léčiva, jakými jsou např. bisfosfonáty, v tomto smyslu představují jistý přínos, který je podložen i nálezy klinických studií, z jejichž výsledků je patrný mj. příznivý vliv těchto látek na kvalitu života nemocných.

K léčbě kostních metastáz a s nimi spojené chronické bolesti je využíváno jednak radiační léčby, jednak klasické farmakoterapie, spočívající především v podávání analgetik, eventuálně pak i v chirurgickém řešení. Tyto strategie však nikterak neovlivňují základní proces zvýšené kostní resorpce, a nejsou tedy účinné např. v prevenci vzniku patologických fraktur. Antiresorpční léčiva, jakými jsou např. bisfosfonáty, v tomto smyslu představují jistý přínos, který je podložen i nálezy klinických studií, z jejichž výsledků je patrný mj. příznivý vliv těchto látek na kvalitu života nemocných.

Komentář k článku

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky