Vliv bisfosfonátů na bolest a kvalitu života u kostních metastáz

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie
K léčbě kostních metastáz a s nimi spojené chronické bolesti je využíváno jednak radiační léčby, jednak klasické farmakoterapie, spočívající především v podávání analgetik, eventuálně pak i v chirurgickém řešení. Tyto strategie však nikterak neovlivňují základní proces zvýšené kostní resorpce, a nejsou tedy účinné např. v prevenci vzniku patologických fraktur. Antiresorpční léčiva, jakými jsou např. bisfosfonáty, v tomto smyslu představují jistý přínos, který je podložen i nálezy klinických studií, z jejichž výsledků je patrný mj. příznivý vliv těchto látek na kvalitu života nemocných.

Komentář k článku

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Kosti jsou nejčastějším místem, kam metastazují různé druhy nádorů. Kostní metastázy jsou typické speciálně pro karcinomy prsu a prostaty. Nádorové buňky, které infiltrují kost, mění kostní metabolismus – vedou ke stimulaci osteoblastů. Zvýšená hladina osteoklasty zprostředkované osteolýzy narušuje strukturální integritu kosti a výsledkem je bolest při kostní komplikaci a příhodě (SRE – skeletal-related events).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky