Lapatinib u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Inflamatorní karcinom prsu představuje vysoce agresivní variantu nádoru. Jeho prevalence ve vyspělých zemích činí přibližně 1–6 % veškerých invazivních tumorů prsu; v zemích Afriky přibližně 5–10 %. Z klinického úhlu pohledu je pro stanovení diagnózy důležitý výskyt otoku a kožního erytému společně s pocitem napětí, zarudnutím a místně zvýšenou teplotou (tj. typické Celsovy známky zánětu).

Inflamatorní karcinom prsu představuje vysoce agresivní variantu nádoru. Jeho prevalence ve vyspělých zemích činí přibližně 1–6 % veškerých invazivních tumorů prsu; v zemích Afriky přibližně 5–10 %. Z klinického úhlu pohledu je pro stanovení diagnózy důležitý výskyt otoku a kožního erytému společně s pocitem napětí, zarudnutím a místně zvýšenou teplotou (tj. typické Celsovy známky zánětu).

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky