Sunitinib a bevacizumab v 1. linii léčby metastazujícího renálního karcinomu: systematický přehled a nepřímé porovnání klinické účinnosti

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Po uplynulých 20 let byla pilířem v léčbě pacientů s pokročilým a metastatickým renálním karcinomem (RCC) imunoterapie – interferon-a (IFN-a) a interleukin-2 (IL-2). Tato léčba je však často spojena s nepříjemnými nežádoucími účinky a pro pacienty znamená jen mírný přínos. V Evropě jsou pro léčbu 1. linie metastatického RCC schváleny dvě látky: sunitinib a bevacizumab (tento v kombinaci s IFN-a). Sunitinib je perorální multikinázový inhibitor s cíleným působením blokující signální cestu řady receptorových tyrosinkináz. Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka, která inhibuje angiogenezi tím, že zabrání vazbě VEGF na jeho receptory na endoteliích a jiných cévních buňkách. Obě látky mají status „orphan drug“.

Po uplynulých 20 let byla pilířem v léčbě pacientů s pokročilým a metastatickým renálním karcinomem (RCC) imunoterapie – interferon-a (IFN-a) a interleukin-2 (IL-2). Tato léčba je však často spojena s nepříjemnými nežádoucími účinky a pro pacienty znamená jen mírný přínos. V Evropě jsou pro léčbu 1. linie metastatického RCC schváleny dvě látky: sunitinib a bevacizumab (tento v kombinaci s IFN-a). Sunitinib je perorální multikinázový inhibitor s cíleným působením blokující signální cestu řady receptorových tyrosinkináz. Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka, která inhibuje angiogenezi tím, že zabrání vazbě VEGF na jeho receptory na endoteliích a jiných cévních buňkách. Obě látky mají status „orphan drug“.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky