Sunitinib ve srovnání s IFN-a prodlužuje celkové přežití, zlepšuje odpověď na léčbu a přežití bez progrese onemocnění v 1. linii léčby u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Sunitinib je perorálně podávaný multitargetový inhibitor tyrosinových kináz receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF – vascular endothelial growth factor) a destičkový růstový faktor (PDGF – platelet-derived growth factor). Vysoký počet léčebných odpovědí pozorovaný v rámci léčby 2. linie metastatického renálního karcinomu (mRCC) byla důvodem k uskutečnění randomizované studie III. fáze, ve které byl sunitinib srovnáván s interferonem-a (IFN-a) v 1. linii léčby mRCC.

Sunitinib je perorálně podávaný multitargetový inhibitor tyrosinových kináz receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF – vascular endothelial growth factor) a destičkový růstový faktor (PDGF – platelet-derived growth factor). Vysoký počet léčebných odpovědí pozorovaný v rámci léčby 2. linie metastatického renálního karcinomu (mRCC) byla důvodem k uskutečnění randomizované studie III. fáze, ve které byl sunitinib srovnáván s interferonem-a (IFN-a) v 1. linii léčby mRCC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky