Pemetrexed

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Petr Zatloukal,CSc.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Souhrn

Pemetrexed je antimetabolit, který inhibicí několika enzymů zúčastněných v metabolismu folátů blokuje syntézu thymidinu a purinových nukleotidů. Byla prokázána jeho protinádorová účinnost u řady solidních nádorů, včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer) a maligního mezoteliomu pleury.

Pemetrexed je antimetabolit, který inhibicí několika enzymů zúčastněných v metabolismu folátů blokuje syntézu thymidinu a purinových nukleotidů. Byla prokázána jeho protinádorová účinnost u řady solidních nádorů, včetně nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer) a maligního mezoteliomu pleury.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky