Bortezomib v léčbě prvního relapsu mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematoonkologie
Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika – oddělení klinické hematologie, LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Historicky druhým mimořádně účinným lékem pro nemocné s mnohočetným myelomem (MM), který máme v současné době v České republice k dispozici, je bortezomib. Jde o lék se zcela unikátním mechanismem účinku u buněk nádorového klonu. Bortezomib je totiž první inhibitor proteasomu, který byl použit k léčebným účelům. Že je to lék zcela mimořádný, dokládá i udělení Nobelovy ceny třem spoluobjevitelům funkce proteasomu v buňce v době, kdy již probíhaly klinické studie s lékem, který inhibuje jeho funkci. K urychlenému schválení bortezomibu pro léčbu mnohočetného myelomu Úřadem pro potraviny a léčiva USA (FDA – Food and Drug Administration) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMEA – European Medicines Agency) vedly právě výborné výsledky studií II. a III. fáze.

Historicky druhým mimořádně účinným lékem pro nemocné s mnohočetným myelomem (MM), který máme v současné době v České republice k dispozici, je bortezomib. Jde o lék se zcela unikátním mechanismem účinku u buněk nádorového klonu. Bortezomib je totiž první inhibitor proteasomu, který byl použit k léčebným účelům. Že je to lék zcela mimořádný, dokládá i udělení Nobelovy ceny třem spoluobjevitelům funkce proteasomu v buňce v době, kdy již probíhaly klinické studie s lékem, který inhibuje jeho funkci. K urychlenému schválení bortezomibu pro léčbu mnohočetného myelomu Úřadem pro potraviny a léčiva USA (FDA – Food and Drug Administration) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMEA – European Medicines Agency) vedly právě výborné výsledky studií II. a III. fáze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky