Místo biologické léčby trastuzumabem v neoadjuvantní terapii karcinomu prsu

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Karcinomem prsu onemocní v ČR každoročně kolem 6 000 žen. V Evropské unii je karcinom prsu nejčastější onkologickou diagnózou – se 429 900 případy diagnostikovanými nově za rok tvoří téměř třetinu (28,9 %) incidence nádorů u žen v Evropě. Screeningová opatření a zavedení nových léčebných možností zajišťují i přes stoupající incidenci tohoto onemocnění jeho stabilizovanou mortalitu. Je nepochybné, že karcinom prsu je značně heterogenní skupinou onkologických onemocnění a odhad jeho prognózy podle klinických a klasických histologických markerů je nepřesný, a tedy i volba správné léčby je obtížná.

Karcinomem prsu onemocní v ČR každoročně kolem 6 000 žen. V Evropské unii je karcinom prsu nejčastější onkologickou diagnózou – se 429 900 případy diagnostikovanými nově za rok tvoří téměř třetinu (28,9 %) incidence nádorů u žen v Evropě. Screeningová opatření a zavedení nových léčebných možností zajišťují i přes stoupající incidenci tohoto onemocnění jeho stabilizovanou mortalitu. Je nepochybné, že karcinom prsu je značně heterogenní skupinou onkologických onemocnění a odhad jeho prognózy podle klinických a klasických histologických markerů je nepřesný, a tedy i volba správné léčby je obtížná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky