Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Lenka Babičková, Ph.D., MUDr. Bohdan Kadlec
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno

Souhrn

Podle posledních dostupných údajů z roku 2005 v České republice bronchogenní karcinom vykazuje u mužů nejvyšší incidenci (93/100 000) ze všech maligních onemocnění a současně je u mužů nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory (mortalita u mužů je 90/100 000). U žen se v roce 2005 s incidencí 30/100 000 karcinom plic dostal na 3. místo. Celková incidence v roce 2005 byla v České republice 60/100 000. Mezi zeměmi, které shromažďují údaje o karcinomu plic, byla v roce 2002 Česká republika na 7. místě s incidencí 65/100 000, a Slovensko dokonce na 5. místě s incidencí 67/100 000. U žen pozorujeme trvale vzestupný trend v počtu nově zjištěných onemocnění. V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi všemi zhoubnými nádory druhé místo.

Podle posledních dostupných údajů z roku 2005 v České republice bronchogenní karcinom vykazuje u mužů nejvyšší incidenci (93/100 000) ze všech maligních onemocnění a současně je u mužů nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory (mortalita u mužů je 90/100 000). U žen se v roce 2005 s incidencí 30/100 000 karcinom plic dostal na 3. místo. Celková incidence v roce 2005 byla v České republice 60/100 000. Mezi zeměmi, které shromažďují údaje o karcinomu plic, byla v roce 2002 Česká republika na 7. místě s incidencí 65/100 000, a Slovensko dokonce na 5. místě s incidencí 67/100 000. U žen pozorujeme trvale vzestupný trend v počtu nově zjištěných onemocnění. V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi všemi zhoubnými nádory druhé místo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky