Zkušenosti s léčbou linezolidem v ortopedii

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Antibiotika
Autoři: Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.1
MUDr. Jan Tomaides
doc. MUDr. David Pokorný, CSc.
MUDr. Rastislav Hromádka
MUDr. Tobiáš Judl
prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.
Autoři - působiště: I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
1 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK, Praha
Citace: 1 Luzzaro F, Vigano EF, Fossati D, et al. Prevalence and drug susceptibility of pathogens causing bloodstream infections in nothern Italy: A two-year study in 16 hospitals. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002;21:849–855. 2 Dlouhý P. Linezolid. Farmakoterapie 2009;5:389–94. 3 Murdoch DR, Mirrett S, Harrell LJ, et al. Sequential emergence of antibiotic resistance in enterococcal bloodstream isolates over 25 years. Antimicrob Agents Chemother 2002;46:3676–8. 4 Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, et al. Nosocomial infections in medical intensive care units in the United States. National Nosocomial Infections Surveillance System. Crit Care Med 1999;27:887–92. 5 Centers for Disease Control and Prevention MRSA – methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Available at: http://www.cdc.gov/ncidod/hip/Aresist/MRSA.html 6 Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. Infection Control Programme. Lancet 2000;356: 1307–12. 7 Arnold MS, Dempsey JM, Fishman M, et al. The best hospital practices for controlling methicillin-resistant Staphylococcus aureus: on the cutting edge. Infect Control Hos Epidemiol 2002;23:69–76. 8 Tomic V, Sorli PS, Trinkaus D, et al. Comprehensive strategy to prevent nosocomial spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in a highly endemic setting. Arch Intern Med 2004;164:2038–43. 9 Maltezou HC, Giamarellou H. Community-acquired methicillin- -resistant Staphylococcus aureus infections. Int J Antimicrob Agents 2006;27:87–96. 10 Stevens DL, Smith LG, Bruss JB, et al. Randomized comparison of linezolid (PNU-100766) versus oxacillin dicloxacillin for treatment of complicated skin and soft tissue infections. Antimicrob Agents Chemother 2000;44:3408–13. 11 Weigelt J, Kaafarani HM, Itani KM, et al. Linezolid eradicates MRSA better than vancomycin from surgical-site infections. Amer J Surg 2004;188:760–6. 12 Weigelt J, Itani K, Stevens D, et al. Linezolid versus vancomycin in treatment of complicated skin and soft tissue infections. Antimicrob Agents Chemother 2005;49:2260–6. 13 Kutscha-Lissberg F, Hebler U, Muhr G, et al. Linezolid penetration into bone and joint tissues infected with methicillin-resistant staphylococci. Antimicrob Agents Chemother 2003;47:3964–6. 14 Lovering AM, Zhang J, Bannister GC, et al. Penetration of linezolid into bone, fat, muscle and haematoma of patients undergoing routine hip replacement. J Antimicrob Chemother 2002;50:73–7. 15 Isenberg J, Prokop A, Seifert A, et al. Linezolid treatment of skeletal methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. Eur J Trauma 2004;6:387–93. 16 Mogenet I, Raetz-Dillon S, Canonge JM, et al. Succesful treatment of Staphylococcus epidermidis hip prothesis infection with Oral Linezolid. Ann Pharmacother 2004;38:986–8. 17 Rao N., Ziran BH, Hall RA, et al. Succesful Treatment of chronic bone and joint infections with oral linezolid. Clin Orthop Relat Res 2004;427:67–71. 18 Bassetti M, Vitale F, Melica G, et al. Linezolid in treatment of Gram-positive prosthetic joint infections. J Antimicrob Chemother 2005;55:387–90. 19 Baldoni D, Haschke M, Rajacic Z, et al. Linezolid alone or combined with rifampin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus in experimental foreign-body infection. Antimicrob Agents Chemother 2009;53:1142–8. 20 Harwood PJ and Giannoudis PV: The safety and efficacy of linezolid in orthopaedic practice for treatment of infection due to antibiotik-resistant organisms. Expert Opin Drug Saf 2004;3:405–14. 21 Rayner CR, Baddour MC, Birminham MC, et al. Linezolid in the treatment of osteomyelitis: results of compassionate use experience. Infection 2004;32:8–14. 22 Razonable RR, Osmon DR, Steckelberg JM. Linezolid Therapy for orthopedic infections. Mayo Clin Proc 2004;79:1137–44. 23 Shuford JA, Steckelberg JM. Role of antimicrobial therapy in the management of osteomyelitis. Curr Opin Infect Dis 2003;16:515–9.

Souhrn

Narůstající výskyt rezistentních grampozitivních bakteriálních kmenů komplikuje terapii osteomyelitid, infekcí kloubních náhrad i septických artritid. Za zvyšujícím se počtem rezistentních infekcí stojí nejen liberální užívání antibiotik se širokým spektrem, ale i zvýšení počtu invazivních diagnostických metod narušujících přirozené bariéry pro bakterie, a také zvýšený počet imunosuprimovaných pacientů. Problémem je rovněž postupující specializace a centralizace současné medicíny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky