Rekombinantní parathormon (1-84)

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
MUDr. Jiří Slíva*  
Autoři - působiště: Osteocentrum FN Hradec Králové a LF UK, Hradec Králové
*Ústavy farmakologie 2 a 3. LF UK, Praha
Citace: 1 Potts JT. Parathyroid hormone: past and present. J Endocrinol 2005
187:311–25. 2 Schwietert HR, Groen EW, Sollie FA, et al. Single-dose subcutaneous administration of recombinant human parathyroid hormone [rhPTH(1-84)] in healthy postmenopausal volunteers. Clin Pharmacol Ther 1997
61:360–76. 3 Carter PH, Schipani E. The roles of parathyroid hormone and calcitonin in bone remodeling: prospects for novel therapeutics. Endocrinol Metab Immune Disord Drug Targets 2006
6:59–76. 4 Pleiner-Duxneuner J, Zwettler E, Paschalis E, et al. Treatment of osteoporosis with parathyroid hormone and teriparatide. Calcif Tissue Int 2009
84:159–70. 5 Moen MD, Scott LJ. Recombinant full-length parathyroid hormone (1-84). Drugs 2006
66:2371–81. 6 Greenspan SL, Bone HG, Ettinger MP, et al. Effect of recombinant human parathyroid hormone (1-84) on vertebral fracture and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis: a randomized trial. Ann Intern Med 2007
146:326–39. 7 Greenspan SL, Hanley DA, Morris S, et al. Bone turnover markers and BMD remain elevated in postmenopausal osteoporotic women through a full 24 months of treatment with human parathyroid hormone 1-84 (PTH). J Bone Miner Res 2006
21:S114. 8 Recker RR, Bare SP, Smith SY, et al. Cancellous and cortical bone architecture and turnover at the iliac crest of postmenopausal osteoporotic women treated with parathyroid hormone 1-84. Bone 2009
44:113–9. 9 Black DM, Bilezikian JP, Ensrud KE, et al. One year of alendronate after one year of parathyroid hormone (1-84) for osteoporosis. N Engl J Med 2005
353:555–65. 10 Díaz-Curiel M, Hosking D, Brandi ML, et al. Serum kalcium levels in postmenopausal women with osteoporosis after 1, 6 and 12 months of PTH(1-84) treatment – the latest results from the PEAK trial. 2008
Abstract, ECCEO Athens.
Naprostá většina pacientů s osteoporózou je prozatím léčena přípravky označovanými jako antikatabolické či antiresorpční – tedy léky, které jsou svým účinkem zaměřeny především na osteoklasty a tlumí diferenciaci jejich prekursorů, maturaci a aktivitu, a zvyšují jejich apoptózu. Vzhledem k fyziologickému spřažení aktivity osteoklastů a osteoblastů následně také mírně tlumí aktivitu osteoblastů, ale pokles osteoresorpce je rychlejší a hlubší, takže výsledným efektem je nárůst kostní hmoty, měřený obvykle jako nárůst kostní minerální hustoty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky