Farmakoterapie závislosti na kouření

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Piper ME, Smith SS, Schlam TR, et al. A randomized placebo-controlled clinical trial of 5 smoking cessation pharmacotherapies. Arch Gen Psychiatry 2009;66:1253–62.

Kouření cigaret představuje významný společenský problém. Z hlediska farmakoterapie je dnes využíváno několika přístupů, přičemž v publikovaných studiích je uváděno jen málo dat, která by porovnávala jejich účinnost navzájem. V recentní dvojitě zaslepené randomizované studii kontrolované placebem bylo 1 504 dobře motivovaným kuřákům pravidelně kouřícím více než 10 cigaret denně po dobu nejméně 6 měsíců podáváno placebo, nikotinové pastilky, nikotinové náplasti, bupropion SR, nikotinové náplasti + nikotinové pastilky nebo bupropion + nikotinové pastilky. U všech skupin byl pozorován rozdíl oproti placebu, avšak nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán u kombinace nikotinových pastilek s nikotinovými náplastmi (OR: 2,34; p < 0,001), hodnoceno podle abstinence po šesti měsících.


Literatura

Piper ME, Smith SS, Schlam TR, et al. A randomized placebo-controlled clinical trial of 5 smoking cessation pharmacotherapies. Arch Gen Psychiatry 2009;66:1253–62.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky