Ipratropium u hypersalivace indukované clozapinem

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Sockalingam S, Shammi C, Remington G. Treatment of clozapine-induced hypersalivation with ipratropium bromide: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. J Clin Psychiatry 2009;70:1114–9.

Clozapinem vyvolaná hypersalivace se objevuje až u 57 % léčených pacientů a může být i příčinou jejich snížené compliance. Již v dřívějších studiích bylo zjištěno, že sublinguálně podaný ipratropium bromid může být v takových případech účinný. Právě tato zkušenost byla podnětem pro dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou šestitýdenní studii (n = 20). Ipratropium v této indikaci bohužel nemělo oproti placebu jakkoliv významný účinek v žádném ze sledovaných ukazatelů, jakými byly změny na škálách TNHS (Toronto Nocturnal Hypersalivation Scale), CGI-S (Clinical Global Impressions-Severity of Illness) nebo vizuální analogové škále hodnotící intenzitu salivace. Léčba byla pacienty velmi dobře snášena. Autoři studie však současně upozorňují na relativně malý počet hodnocených pacientů.

Literatura

Sockalingam S, Shammi C, Remington G. Treatment of clozapine-induced hypersalivation with ipratropium bromide: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. J Clin Psychiatry 2009;70:1114–9.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky