Ziprasidon vs clozapin u refrakterní schizofrenie – studie MOZART

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Sacchetti E, Galluzzo A, Valsecchi P, et al. Ziprasidone vs clozapine in schizophrenia patients refractory to multiple antipsychotic treatments: the MOZART study. Schizophr Res 2009;113:112–21.

V 18týdenní dvojitě zaslepené studii byla recentně porovnávána účinnost ziprasidonu (80–160 mg/den; n = 73) jakožto alternativní léčby ke clozapinu (250–600 mg/den, n = 74) u pacientů s farmakorezistentní schizofrenií. V primární ITT-LOCF analýze porovnávající výchozí hodnotu PANSS a hodnoty dosažené léčbou byl zjištěn prakticky velmi srovnatelný pokles v obou skupinách – ziprasidon: –25,0 ± 22,0 (95% CI: –30,2 až –19,8), clozapin: –24,5 ± 22,5 (95% CI: –29,7 až –19,2). Progresivní a signifikantní pokles oproti výchozím hodnotám byl přitom pozorován počínaje jedenáctým dnem léčby v obou ramenech studie. Srovnatelný byl i počet nemocných, kteří ukončili léčbu z důvodu nežádoucích účinků. Ziprasidon však vykazoval lepší profil metabolických změn.

Literatura

Sacchetti E, Galluzzo A, Valsecchi P, et al. Ziprasidone vs clozapine in schizophrenia patients refractory to multiple antipsychotic treatments: the MOZART study. Schizophr Res 2009;113:112–21.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky