Quetiapin v léčbě depresivních symptomů u schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Lee KU, Jeon YW, Lee HK, et al. Efficacy and safety of quetiapine for depressive symptoms in patients with schizophrenia. Hum Psychopharmacol 2009;24:447–52.

S cílem zhodnotit účinnost a bezpečnost quetiapinu v léčbě depresivních symptomů u pacientů trpících schizofrenií byla provedena prospektivní šestitýdenní otevřená studie (n = 39), v rámci které byli nemocní vyšetřováni při zahájení a dále v 1., 2., 4. a 6. týdnu s použitím škály BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale), 17položkové Hamiltonově škále (HAMD-17) a škále BARS

(Barnes Akathisia Rating Scale). Studii dokončilo 30 nemocných, přičemž účinná dávka quetiapinu činila 583 mg/den. Jeho podávání vedlo k signifikantnímu poklesu depresivní symptomatiky ve škálách HAMD-17 i BPRS, a to již od prvního týdne léčby. Průměrné změny oproti výchozím hodnotám v těchto škálách činily 7,8 ± 6,2, respektive 3,4 ± 3,6 bodu (p < 0,001). Quetiapin byl velmi dobře snášen, s minimálním extrapyramidovým doprovodem a pouze nesignifikantním váhovým přírůstkem.

Literatura

Lee KU, Jeon YW, Lee HK, et al. Efficacy and safety of quetiapine for depressive symptoms in patients with schizophrenia. Hum Psychopharmacol 2009;24:447–52.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky