Interakce mezi paroxetinem a paliperidonem

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Berwaerts J, Cleton A, Herben V, et al. The effects of paroxetine on the pharmacokinetics of paliperidone extended-release tablets. Pharmacopsychiatry 2009;42:158–63.

Paliperidon (aktivní metabolit risperidonu) je moderní antipsychoticky působící účinná látka, kdežto paroxetin je již mnoho let používaným antidepresivem působícím jako selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, který je znám inhibičním působením na jaterní cytochrom P-450, respektive jeho izoformu 2D6. S cílem ověřit, zda mohou obě tyto látky navzájem interagovat, byla provedena studie se zdravými dobrovolníky. Ukázalo se, že průměrné hodnoty maximální plazmatické koncentrace i plochy pod křivkou (AUC) paliperidonu byly lehce zvýšeny. Nicméně pozorovaná zvýšená expozice paliperidonu nebyla označena za klinicky relevantní. Výskyt nežádoucích účinků byl nižší u osob léčených kombinací než při léčbě paroxetinem samotným.

Literatura

Berwaerts J, Cleton A, Herben V, et al. The effects of paroxetine on the pharmacokinetics of paliperidone extended-release tablets. Pharmacopsychiatry 2009;42:158–63.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky