Úprava dávky olanzapinu u ambulantně léčených schizofreniků

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Suarez D, Haro JM, Novick D, et al. Reasons and outcomes of olanzapine dose adjustments in the outpatient treatment of schizophrenia. Pharmacopsychiatry 2009;42:135–40.

Úprava antipsychotické medikace může nepochybně ovlivnit pacientovu adherenci k léčbě, a tedy i celkový průběh choroby. Analýzou údajů od 4 247 ambulantních schizofreniků léčených po dobu tří let olanzapinem byly hodnoceny důvody, respektive faktory vedoucí lékaře ke změně dávky a současně i dopad této úpravy na klinický stav nemocných. Regresní analýzou byl zjištěn vztah mezi změnou dávky a hodnotou CGI (Clinical Global Impression) – u pacientů s nedostatečnou odpovědí byla dávka zvýšena, a naopak. Zlepšení ve výskytu tardivní dyskineze bylo pozorováno po zvýšení dávky nebo u pacientů s dávkou nezměněnou (p = 0,03), a zhoršení sexuálních obtíží naopak souviselo se snížením dávky (p = 0,001). Zvýšení dávky olanzapinu bylo provázeno následným zlepšením v CGI.

Literatura

Suarez D, Haro JM, Novick D, et al. Reasons and outcomes of olanzapine dose adjustments in the outpatient treatment of schizophrenia. Pharmacopsychiatry 2009;42:135–40.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky