Antikardiolipinové protilátky u pacientů užívajících antipsychotika

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Halacheva K, Dimova S, Tolev T, et al. Elevated anticardiolipin antibodies in schizophrenic patients before and during neuroleptic medication. Psychiatry Res 2009;169:51–5.

Cílem recentní studie bylo zhodnotit prevalenci IgG a IgM antikardiolipinových (aCL) protilátek u schizofreniků, respektive jejich možný vztah k užívání antipsychotik a k výskytu psychotických symptomů. Hodnocení bylo provedeno u celkem 23 nemocných s akutní epizodou chronické schizofrenie a 20 zdravých dobrovolníků. U schizofreniků byly oproti kontrolám zjištěny signifikantně vyšší hladiny obou typů protilátek namířených proti aCL, jež však nikterak nekorelovaly s neuroleptickou léčbou ani psychotickými symptomy.

Literatura

Halacheva K, Dimova S, Tolev T, et al. Elevated anticardiolipin antibodies in schizophrenic patients before and during neuroleptic medication. Psychiatry Res 2009;169:51–5.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky