Tocilizumab u pacientů s revmatoidní artritidou refrakterních k anti-TNF léčbě

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie
Citace: Emery P, Keystone E, Tony HP, et al. IL-6 receptor inhibition with tocilizumab improves treatment outcomes in patients with rheumatoid arthritis refractory to anti-tumour necrosis factor biologicals: results from a 24-week multicentre randomised placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis 2008;67:1516–23.

V léčbě revmatoidní artritidy (RA) jsou vedle DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) využívány nově také biologické léky, především inhibitory TNF-α. I přes podávání této léčby však 20–40 % pacientů vykazuje aktivitu onemocnění, a proto se hledají další alternativy. Tocilizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti receptorům pro IL-6, která zabraňuje vazbě IL-6 na jeho receptory, čímž dochází k blokádě jeho účinků. IL-6 je prozánětlivý cytokin, který je exprimován buňkami vyvolávajícími zánětlivou reakci. Ovlivňuje též vývoj a aktivitu T- a B-lymfocytů. Ve studii RADIATE (Research on Actemra Determining effIcacy after Anti-TNF failurEs) byla hodnocena účinnost a bezpečnost léčby tocilizumabem u pacientů s aktivní RA, kteří již prodělali léčbu nejméně jedním typem antagonistů TNF. Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou studii III. fáze, do které bylo zařazeno 499 pacientů. Ti byli rozděleni do skupiny léčené tocilizumabem v dávce 8 mg/kg či 4 mg/kg každé 4 týdny, nebo do skupiny, ve které bylo podáváno placebo, obojí spolu s methotrexátem. Odpověď na léčbu byla hodnocena pomocí kritérií ACR (American College of Rheumatology) a DAS28 (Disease Activity Score in 28 joints). Ve 24. týdnu bylo dosaženo ACR 20 u 50,0 % vs 30,4 % vs 10,1 % pacientů léčených tocilizumabem v dávce 8 mg/kg, resp. 4 mg/kg, resp. placebem (p < 0,001). Remise dle DAS28 byla pozorována u 30,1 % vs 7,6 % vs 1,6 % pacientů léčených tocilizumabem v dávce 8 mg/kg (p = 0,001), resp. 4 mg/kg, resp. placebem (p = 0,053). Většina pozorovaných nežádoucích účinků byla mírné intenzity, s celkovou incidencí podobnou ve všech ramenech. Tocilizumab v kombinaci s methotrexátem lze tedy s výhodou použít u pacientů s RA, u kterých selhala terapie antagonisty TNF.

Literatura

Emery P, Keystone E, Tony HP, et al. IL-6 receptor inhibition with tocilizumab improves treatment outcomes in patients with rheumatoid arthritis refractory to anti-tumour necrosis factor biologicals: results from a 24-week multicentre randomised placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis 2008;67:1516–23.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky