Vliv quetiapinu na kognitivní funkce u schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Zhang Y, Lehmann M, Shobeiry A, et al. Effects of quetiapine on cognitive functions in schizophrenic patients: a preliminary single-trial ERP analysis. Pharmacopsychiatry 2009;42:129–34.

Průměrné hodnoty skóre PANSS, MADRS, Bf-S, SCL-90 a CGI-S po 16týdenní léčbě quetiapinem se výrazně zlepšují oproti výchozím hodnotám (p < 0,05). K tomuto závěru dospěli autoři studie sledující vliv quetiapinu na kognitivní funkce u třiceti pacientů se schizofrenií (průměrný věk: 40,1 ± 13,5 roku). Během studie nebyly přitom zaznamenány žádné extrapyramidové projevy, včetně akatizie. Ukazuje se tak, že by quetiapin mimo jiné mohl pomoci povzbudit myšlenkovou integraci.

Literatura

Zhang Y, Lehmann M, Shobeiry A, et al. Effects of quetiapine on cognitive functions in schizophrenic patients: a preliminary single-trial ERP analysis. Pharmacopsychiatry 2009;42:129–34.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky