Haloperidol plus promethazin u psychózy provázené agresivitou

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Huf G, Alexander J, Allen MH, et al. Haloperidol plus promethazine for psychosis-induced aggression. Cochrane Database Syst Rev 2009;CD005146.

V řadě oddělení, a to nejen psychiatrických, je ošetřující personál konfrontován s pacienty s agresivními prvky chování. Jednou z nejčastěji využívaných látek u těchto nemocných je incizivně působící haloperidol, jehož účinnost v kombinaci s promethazinem byla předmětem hodnocení nedávno provedené metaanalýzy celkem čtyř metodicky kvalitních klinických studií. V jedné byla porovnávána tato kombinace oproti midazolamu (n = 301), v další oproti lorazepamu (n = 200), haloperidolu samotnému (n = 316) a v poslední oproti olanzapinu (n = 300). Kombinace haloperidolu s promethazinem se ukázala jako účinný prostředek ke zklidnění nejméně dvou třetin nemocných v průběhu 30 minut od podání, avšak podle očekávání byl účinek midazolamu rychlejší, a v případě lorazepamu či haloperidolu samotného naopak pomalejší. Nástup účinku intramuskulárně podaného olanzapinu byl prakticky srovnatelný jako u kombinace, avšak pacienti častěji potřebovali v následujících čtyřech hodinách po aplikaci další dávku.

Literatura

Huf G, Alexander J, Allen MH, et al. Haloperidol plus promethazine for psychosis-induced aggression. Cochrane Database Syst Rev 2009;CD005146.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky