Atypická antipsychotika u akutní schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Hatta K, Sato K, Hamakawa H, et al. Effectiveness of second-generation antipsychotics with acute-phase schizophrenia. Schizophr Res 2009;113:49–55.

Ačkoliv olanzapin je považován nejen za účinné atypické antipsychotikum se současně relativně velmi příznivým bezpečnostním profilem, bylo publikováno jen málo studií porovnávajících jeho účinek u akutní schizofrenie s ostatními antipsychotiky druhé generace. V recentně publikované práci se schizofreniky ve věku 18–64 let byla proto navzájem porovnávána účinnost risperidonu (3–12 mg/den; n = 20), olanzapinu (10–20 mg/den; n = 17), quetiapinu (300–750 mg/den; n = 20) a aripiprazolu (12–30 mg/den; n = 21) podávaných po dobu 8 týdnů, přičemž sledována byla především frekvence přerušení léčby z jakékoliv příčiny. Před dovršeným 8. týdnem přerušilo léčbu celkem 37 % nemocných: 25 % u risperidonu, 12 % u olanzapinu, 55 % u quetiapinu a 52 % u aripiprazolu. Doba do přerušení léčby byla signifikantně delší u olanzapinu v porovnání s quetiapinem (p = 0,006) či aripiprazolem (p = 0,008), avšak srovnatelná s risperidonem (p = 0,32). Rozdíl byl zjištěn i mezi risperidonem a quetiapinem (p = 0,048), nikoliv však již oproti aripiprazolu (p = 0,06).

Literatura

Hatta K, Sato K, Hamakawa H, et al. Effectiveness of second-generation antipsychotics with acute-phase schizophrenia. Schizophr Res 2009;113:49–55.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky