Perospiron a risperidon v léčbě schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Okugawa G, Kato M, Wakeno M, et al. Randomized clinical comparison of perospirone and risperidone in patients with schizophrenia: Kansai Psychiatric Multicenter Study. Psychiatry Clin Neurosci 2009;63:322–8.

Perospiron je označován jako antipsychotikum druhé generace, které se s vysokou afinitou váže na serotoninové 5-HT2A a dopaminové D2-receptory. Recentně byla porovnávána jeho účinnost v léčbě schizofrenie oproti dnes běžně užívanému risperidonu. Do 12týdenní studie bylo zapojeno 66 nemocných, u kterých byl vedle škály PANSS sledován i výskyt extrapyramidových příznaků (škála DIEPSS). Signifikantní pokles v celkové hodnotě PANSS, včetně jejích podškál, byl pozorován v obou ramenech studie, přičemž mezi nimi nebyl zjištěn jakkoliv signifikantní rozdíl. Analogické zjištění se týkalo i výskytu extrapyramidových nežádoucích účinků. Počet pacientů, kteří ukončili studii, byl v obou skupinách srovnatelný.

Literatura

Okugawa G, Kato M, Wakeno M, et al. Randomized clinical comparison of perospirone and risperidone in patients with schizophrenia: Kansai Psychiatric Multicenter Study. Psychiatry Clin Neurosci 2009;63:322–8.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky