Paliperidon ER u schizofreniků s převládající negativní symptomatikou

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Canuso CM, Bossie CA, Turkoz I, et al. Paliperidone extended-release for schizophrenia: effects on symptoms and functioning in acutely ill patients with negative symptoms. Schizophr Res 2009;113:56–64.

Negativní symptomatika je pozorována u velkého procenta pacientů se schizofrenií, obzvláště pak v případě její akutní epizody. Stávající farmakoterapie však tyto symptomy není schopna léčit tak dobře jako příznaky pozitivní. V rámci post-hoc analýzy dat ze tří šestitýdenních dvojitě zaslepených studií s paliperidonem ER v dávkách 3, 6, 9 či 12 mg byla porovnávána jeho účinnost oproti placebu. V souboru nemocných byla u 23 % zjištěna akutní fáze choroby (270/1193). Podání paliperidonu ER bylo provázeno výrazným zlepšením klinického stavu (PANSS i CGI-S), přičemž k nejčastějším nežádoucím účinkům patřily bolest hlavy, nespavost či sinusová tachykardie. Účinnost paliperidonu ER byla srovnatelná jako u pacientů s predominantně negativní symptomatikou.

Literatura

Canuso CM, Bossie CA, Turkoz I, et al. Paliperidone extended-release for schizophrenia: effects on symptoms and functioning in acutely ill patients with negative symptoms. Schizophr Res 2009;113:56–64.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky