Elektrokonvulze v kombinaci s antipsychotiky u rezistentní schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Ravanic DB, Pantovic MM, Milovanovic DR, et al. Long-term efficacy of electroconvulsive therapy combined with different antipsychotic drugs in previously resistant schizophrenia. Psychiatr Danub 2009;21:179–86.

V léčbě rezistentní schizofrenie se uplatňuje kombinace elektrokonvulzivní léčby (ECT) s antipsychotiky, avšak pozorované výsledky nejsou zcela jednoznačné. Nyní byly publikovány výsledky prospektivní otevřené klinické dvouleté studie, ve které pacienti užívali perorálně sulpirid (n = 17; 100–400 mg/den), risperidon (n = 26; 2–8 mg/den) či olanzapin (n = 27; 5–10 mg/den) společně s unilaterální ECT (0,5 A, 0,8 ms) jedenkrát týdně. Jako nejúčinnější se ukázala kombinace olanzapin + ECT, naopak nejméně účinný byl sulpirid + ECT. Pro nežádoucí účinky přerušilo studii pouze šest nemocných. Autoři tak v závěru zdůrazňují význam kombinace ECT a novějších atypických antipsychotik.

Literatura

Ravanic DB, Pantovic MM, Milovanovic DR, et al. Long-term efficacy of electroconvulsive therapy combined with different antipsychotic drugs in previously resistant schizophrenia. Psychiatr Danub 2009;21:179–86.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky