Lurasidon v léčbě akutní schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Nakamura M, Ogasa M, Guarino J, et al. Lurasidone in the treatment of acute schizophrenia: a double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2009;70:829–36

Lurasidon je novým atypickým antipsychotikem s vysokou afinitou k dopaminovým (D2) a serotoninovým (5-HT2A) receptorům, avšak navíc ovlivňuje aktivitu dalších receptorů, které se uplatňují v nastavení nálady nebo hrají důležitou roli u kognitivních funkcí (5-HT7, 5-HT1A apod.). Jeho účinnost byla předmětem hodnocení právě publikované studie, do které bylo zapojeno 180 pacientů s akutní exacerbací schizofrenie. Lurasidon byl podáván ve fixní dávce 80 mg po dobu 6 týdnů za sledování škály Brief Psychiatric Rating Scale (BPRSd) odvozené od PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). Na konci studie bylo u pacientů užívajících lurasidon oproti placebu zjištěno signifikantní zlepšení ve skóre BPRSd (–8,9 ± 1,3 vs –4,2 ± 1,4; p = 0,012); analogický výsledek se týkal i celkového skóre PANSS (–14,1 ± 2,1 vs –5,5 ± 2,2; p = 0,004), včetně pozitivní (–4,3 ± 0,7 vs –1,7 ± 0,7; p = 0,006) a negativní subškály (–2,9 ± 0,5 vs –1,3 ± 0,5; p = 0,025) či celkové psychopatologie (–7,0 ± 1,1 vs –2,7 ± 1,2; p = 0,0061), přičemž účinek bylo možné pozorovat již počátkem třetího dne léčby. V porovnání s placebem se lurasidon nelišil ve výskytu extrapyramidových příznaků.

Literatura

Nakamura M, Ogasa M, Guarino J, et al. Lurasidone in the treatment of acute schizophrenia: a double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2009;70:829–36

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky