Metformin ER při dlouhodobé léčbě clozapinem

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie
Citace: Carrizo E, Fernandez V, Connell L, et al. Extended release metformin for metabolic control assistance during prolonged clozapine administration: a 14 week, double-blind, parallel group, placebo-controlled study. Schizophr Res 2009;113:19–26.

Třebaže je clozapin velmi účinný v léčbě rezistentní schizofrenie, jeho užívání je často provázeno výrazným zvýšením hmotnosti, diabetem 2. typu a hyperlipidemií. Jelikož u tohoto typu diabetu je dnes základem léčby metformin, autoři recentní studie se rozhodli zhodnotit jeho možný přínos právě u nemocných léčených clozapinem, jenž byl podáván 61 pacientům v průměrné denní dávce 196,8 ± 132 mg nejméně po 3 měsíce. Ve dvojitě zaslepeném režimu byl po dobu 14 týdnů současně podáván metformin v dávce 500–1 000 mg nebo placebo. Metformin byl velmi dobře snášen a nikterak neovlivňoval mentální stav nemocných. Zatímco při užívání placeba se tělesná hmotnost prakticky neměnila (0,16 ± 2,9 kg), u metforminu došlo k jejímu poklesu o 1,87 ± 2,9 kg (p = 0,01), a to za současného mírného snížení hladiny leptinu, výrazného zvýšení HDL-cholesterolu (p = 0,001) a snížení hyperinzulinemie.

Literatura

Carrizo E, Fernandez V, Connell L, et al. Extended release metformin for metabolic control assistance during prolonged clozapine administration: a 14 week, double-blind, parallel group, placebo-controlled study. Schizophr Res 2009;113:19–26.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky