Telcagepant v akutní léčbě migrény

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Bolest
Citace: Connor KM, Shapiro RE, Diener HC, et al. Randomized, controlled trial of telcagepant for the acute treatment of migraine. Neurology 2009;73:970–7.

Telcagepant je nová molekula uvažovaná pro perorální léčbu akutních záchvatů migrény, jejíž mechanismus účinku spočívá v antagonizaci CGRP (calcitonin gene-related peptide). V rámci rozsáhlé randomizované a dvojitě zaslepené studie byl podáván nemocným se středně těžkou až těžkou migrénou telcagepant v dávkách 50 mg (n = 177), 150 mg (n = 381), 300 mg (n = 371), nebo bylo podáváno placebo (n = 365). Nejúčinnější byl telcagepant v dávce 300 mg ve všech sledovaných primárních sledovaných ukazatelích (úleva od bolesti, absence fotofobie a fonofobie a absence nauzey za 2 hodiny po podání). Současně zabraňoval bolesti v intervalu 2–24 hodin po podání (p < 0,001); v případě poloviční dávky byla statistická významnost nižší (p < 0,05). Výskyt nežádoucích účinků byl prakticky srovnatelný s placebem (36,2 % pacientů s NÚ při dávce 300 mg vs 32,2 % pacientů s NÚ při užití placeba).

Literatura

Connor KM, Shapiro RE, Diener HC, et al. Randomized, controlled trial of telcagepant for the acute treatment of migraine. Neurology 2009;73:970–7.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky