Preventivní podání antibiotik u cévní mozkové příhody – metaanalýza

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika
Citace: van De BD, Wijdicks EF, Vermeij FH, et al. Preventive antibiotics for infections in acute stroke: a systematic review and meta-analysis. Arch Neurol 2009;66:1076–81.

Ve zcela recentní metaanalýze uveřejněné v databázi Cochrane Library byl hodnocen význam preventivního podávání antibiotik u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP). Autoři práce vybrali z dosud publikovaných studií vyhledaných v databázi MEDLINE čtyři s celkovým počtem 426                                                                                                                 pacientů, z čehož 94 % mělo ischemickou CMP. Zatímco ve dvou studiích byly podávány fluorochinolony, v dalších se jednalo o tetracyclin a kombinaci β-laktamového antibiotika s inhibitorem β-laktamázy. Léčba byla zahájena v prvních 24 hodinách po příhodě a trvala 3 až 5 dní. Počet pacientů s infekcí byl signifikantně nižší při užití antimikrobiální léčby oproti placebu/kontrole – 23,5 vs 38,1 %; souhrnný OR pro infekce činil 0,44 (95% CI: 0,23–0,86). Podobný obraz se týkal i úmrtnosti – 4,8 vs 6,0 %; souhrnný OR pro mortalitu byl 0,63 (95% CI: 0,22–1,78).

Literatura

van De BD, Wijdicks EF, Vermeij FH, et al. Preventive antibiotics for infections in acute stroke: a systematic review and meta-analysis. Arch Neurol 2009;66:1076–81.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky