Vliv glatiramer acetátu na progresi sclerosis multiplex – studie PreCISe

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie
Citace: Comi G, Martinelli V, Rodegher M, et al. Effect of glatiramer acetate on conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndrome (PreCISe study): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2009;374:1503–11.

Glatiramer acetát je běžně užíván v léčbě relabující/remitující sclerosis multiplex, kdy snižuje relapsy a obecně aktivitu onemocnění hodnocenou prostřednictvím magnetické rezonance. Recentně byla hodnocena účinnost časně podaného glatiramer acetátu za účelem oddálení klinicky zřejmé sclerosis multiplex. Studie byla mezinárodní, randomizovaná, placebem kontrolovaná a dvojitě zaslepená a zúčastnili se jí nemocní s klinicky izolovaným syndromem s unifokální manifestací a nejméně dvěma mozkovými lézemi (n = 481). Glatiramer acetát podávaný v denní dávce 20 mg po dobu nanejvýš 36 měsíců oproti placebu výrazně snižoval pravděpodobnost přechodu do klinicky rozpoznatelné sclerosis multiplex, a sice o 45 % (HR: 0,55; 95% CI: 0,4–0,77; p = 0,0005). Přibližně u čtvrtiny nemocných se oproti placebu takto prodloužila doba do konverze o 115 % (336 vs 722 dnů). Nejčastější nežádoucí příhodou byla reakce v místě vpichu.

Literatura

Comi G, Martinelli V, Rodegher M, et al. Effect of glatiramer acetate on conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndrome (PreCISe study): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2009;374:1503–11.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky