Vliv carbamazepinu na sérovou hladinu leptinu

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie
Citace: Uludag IF, Kulu U, Sener U, et al. The effect of carbamazepine treatment on serum leptin levels. Epilepsy Res 2009;86:48–53.

U pacientů s epilepsií mohou být jako nežádoucí účinek podávání antiepileptik zaznamenány poruchy metabolismu. Leptin jako hormon hraje významnou úlohu v regulaci příjmu potravy a výdeje energie, a předpokládá se proto ovlivnění jeho produkce právě některým ze zástupců antiepileptik. S cílem ověřit či vyloučit tento vztah byla provedena klinická studie s 56 pacienty léčenými po dobu nejméně 6 měsíců carbamazepinem. Oproti kontrolám (n = 42) nebyl zjištěn jakýkoliv rozdíl v  indexu tělesné hmotnosti ani v hladinách leptinu či inzulinu (p > 0,05). Ukázalo se tak, že carbamazepin sice např. z hlediska rozvoje poruch spojených s tvorbou inzulinu či senzitivitou inzulinových receptorů velmi pravděpodobně nepředstavuje závažnější riziko, nicméně původní otázka zůstala nezodpovězena, a je proto třeba ověření výše zmíněného vztahu i s dalšími antiepileptiky.

Literatura

Uludag IF, Kulu U, Sener U, et al. The effect of carbamazepine treatment on serum leptin levels. Epilepsy Res 2009;86:48–53.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky