Vliv melperonu na plazmatickou koncentraci prolaktinu

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Bobo WV, Jayathilake K, Lee MA, Meltzer HY. Melperone, an aytpical antipsychotic drug with clozapine-like effect on plasma prolactin: contrast with typical neuroleptics. Hum Psychopharmacol 2009;24:415–22.

Melperon je butyrfenonový derivát s antipychotickými účinky. Recentně byl sledován jeho vliv na plazmatickou hladinu prolaktinu v porovnání s clozapinem a konvenčními antipsychotiky. Ukázalo se, že tyto hladiny byly u mužů signifikantně vyšší v případě užití konvenčních antipsychotik oproti melperonu (p = 0,0001) i clozapinu (p = 0,0001), přičemž mezi clozapinem a melperonem nebyl pozorován statisticky signifikantní rozdíl. Zajímavé je, že u žen byl již rozdíl mezi melperonem a clozapinem signifikantní, přičemž vyšší hladiny byly zjišťovány u melperonu (p = 0,004).

Literatura

Bobo WV, Jayathilake K, Lee MA, Meltzer HY. Melperone, an aytpical antipsychotic drug with clozapine-like effect on plasma prolactin: contrast with typical neuroleptics. Hum Psychopharmacol 2009;24:415–22.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky