Účinnost a bezpečnost ziprasidonu u schizofreniků dosud léčených jinými antipsychotiky

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Alptekin K, Hafez J, Brook S, et al. Efficacy and tolerability of switching to ziprasidone from olanzapine, risperidone or haloperidol: an international, multicenter study. Int Clin Psychopharmacol 2009;24:229–38.

Za účelem porovnání účinnosti převedení schizofreniků z léčby haloperidolem (n = 99), olanzapinem (n = 82) či risperidonem (n = 104) na ziprasidon v dávce 80–160 mg/den byla provedena 12týdenní studie, do které byli zařazeni pacienti se stabilní schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou, nejčastěji z důvodu nedostatečné účinnosti. Převedení na užívání ziprasidonu bylo provázeno statisticky signifikantním zlepšením v hodnocených škálách (včetně PANSS či CGI-I aj.) a poklesem výskytu negativních symptomů. Navíc v souvislosti se ziprasidonem byl akcentován jeho neutrální vliv na metabolismus. Převedení z olanzapinu a risperidonu vedlo ke snížení hmotnosti; v případě haloperidolu naopak k jejímu zvýšení.

Literatura

Alptekin K, Hafez J, Brook S, et al. Efficacy and tolerability of switching to ziprasidone from olanzapine, risperidone or haloperidol: an international, multicenter study. Int Clin Psychopharmacol 2009;24:229–38.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky