Vliv risperidonu na rozpoznání emocí u schizofrenie

Číslo: 6 / 2009 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie
Citace: Behere RV, Venkatasubramanian G, Arasappa R, et al. Effect of risperidone on emotion recognition deficits in antipsychotic-naive schizophrenia: a short-term follow-up study. Schizophr Res 2009;113:72–6.

Deficit schopnosti rozpoznání emocí z výrazu tváře (FERD) je opakovaně popisován v souvislosti s pacienty trpícími schizofrenií. FERD u schizofreniků dosud neléčených a vliv antipsychotik na tento fenomén byl předmětem recentní studie s 25 pacienty. Při zahájení studie činilo pacientům velké problémy rozpoznání negativních emocí strachu či znechucení, což se však zlepšovalo úměrně nastavené léčbě. Stupeň zlepšení přitom přímo koreloval se stupněm vyjádření negativní symptomatiky na počátku studie.

Literatura

Behere RV, Venkatasubramanian G, Arasappa R, et al. Effect of risperidone on emotion recognition deficits in antipsychotic-naive schizophrenia: a short-term follow-up study. Schizophr Res 2009;113:72–6.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky