Aktuální přístupy k farmakoterapii CHOPN

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Na Bulovce, 3. LF UK a IPVZ, Praha

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je v současné době léčitelná, zůstává však velmi vážným celosvětovým problémem. Touto nemocí trpí asi 600 milionů lidí, v Evropě se její prevalence pohybuje od 4 do 10 % u obyvatel nad 40 let věku. Jedná se však o onemocnění, které je nedostatečně diagnostikované a reálně se předpokládá dvojnásobný počet nemocných, navíc se stále stoupající prevalencí, zejména u žen. Moderní farmakoterapie dokáže ovlivnit celou řadu parametrů, umožní nemocným kvalitnější život, zlepšuje symptomy, snižuje výskyt exacerbací a zdá se, že ovlivňuje příznivě i mortalitu v souvislosti s CHOPN. Základním předpokladem zvládnutí této celosvětově závažné nemoci je časné stanovení diagnózy, zanechání kouření a komplexní léčba (nefarmakologická a farmakologická).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky