Místo thiazolidindionů (glitazonů) v terapii diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum II. interní kliniky LF MU a II. interní kliniky FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu představuje velmi heterogenní skupinu onemocnění s velmi různě vyjádřenou poruchou sekrece inzulinu – inzulinodeficience (ID) – a poruchou citlivosti na inzulin – inzulinorezistence (IR). Každá z uvedených poruch vzájemně sekundárně zhoršuje i druhou poruchu. Inzulinová rezistence vede k hyperglykemii jednak cestou jaterní nadprodukce glukózy, jednak cestou snížené utilizace glukózy svalovou a tukovou tkání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky