Současný přístup k léčbě přetížení železem

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie
Autoři: Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Autoři - působiště: Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Železo (Fe) je základní složkou hemoglobinu a myoglobinu, a má proto nezastupitelnou funkci v přenosu kyslíku. Je také kofaktorem důležitých enzymů: kataláz, ribonukleotidreduktáz, peroxidáz, cytochromoxidáz, akonitáz. Tyto enzymy katalyzují řadu chemických reakcí důležitých pro přežití organismu, jako je mitochondriální respirace či syntéza nukleových kyselin (DNA i RNA) a důležitých proteinů, a účastní se buněčné proliferace, diferenciace a apoptózy.1 Je tedy prvkem zcela nezbytným pro život. Jak nedostatek Fe, tak i jeho nadbytek je pro organismus škodlivý. Při nedostatku železa dochází k rozvoji sideropenické anemie, která je poměrně snadno léčitelná. Nadbytečná akumulace železa představuje ve svých důsledcích mnohem závažnější ohrožení než jeho nedostatek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky