Inzulin glargin po deseti letech klinických zkušeností

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Autoři - působiště: Interní klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha

Souhrn

Terapie inzulinem je jedním z největších pokroků medicíny. První inzuliny byly animální, úsilí bylo směřováno k přípravě humánních inzulinů. I po objevu možnosti vyrábět molekulu inzulinu shodnou s lidským inzulinem pro terapeutické účely však bylo brzy zřejmé, že farmakokinetika (a tudíž i farmakodynamika) endogenně produkovaného inzulinu je odlišná než u inzulinu aplikovaného exogenně. Výsledkem snahy o přiblížení se fyziologickému profilu sekrece inzulinu byl vývoj tzv. inzulinových analog, z nichž prvním krátkodobě působícím byl inzulin lispro a prvním dlouhodobě působícím inzulin glargin. Připomenout vývoj pozice inzulinu glargin v léčbě diabetu není samoúčelným opakováním důkazů o jeho účinnosti a bezpečnosti. Implementace tohoto inzulinového analoga totiž jistě ovlivnila názor nejen na taktiku léčby diabetu, ale také na vnímání významu spolupráce nemocného s diabetem 2. typu pro výsledek terapie. Inzulin glargin Inzulin glargin je analog lidského inzulinu, který po subkutánní aplikaci udrží u naprosté většiny nemocných vyrovnanou hladinu po celých 24 hodin.1 Má významně nižší intraindividuální variabilitu účinku ve srovnání s NPH inzulinem, což v praxi znamená, že je možno lépe předpovídat jeho účinek.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky