Účinné a bezpečné používání antibiotik u komunitních pneumonií

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Antibiotika
Autoři: Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
RNDr. Pavla Urbášková, CSc.1
Autoři - působiště: I. infekční klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
1 Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha

Souhrn

Komunitní pneumonie, označovaná také zkratkou CAP (community-acquired pneumonia), je onemocnění, které probíhá s různým stupněm závažnosti, od infekcí samoúzdravných po smrtelné pneumonie dětí i dospělých. Příčin rozdílného průběhu CAP je více, mezi hlavní patří vlastnosti původců této infekce, případné základní neinfekční onemocnění pacienta a zvolený způsob léčby. V rozvaze o léčbě daného pacienta je třeba brát v úvahu, že jeho základní onemocnění lze upravit jen částečně, a druh, patogenitu ani stav citlivosti mikroba způsobujícího pneumonii nelze ovlivnit vůbec. Průběh a výsledek léčby pneumonie proto závisí především na posouzení přítomnosti příznaků typických pro daného původce, závažnosti stavu pacienta, na epidemiologické situaci a volbě správného postupu. Průběh mírné a středně závažné pneumonie ovlivňuje aplikace antibiotik jen minimálně,1 zatímco pro dobrý výsledek léčby pneumonie se závažným průběhem, zejména je-li způsobena pneumokoky, je zvlášť významná časná volba účinného antibiotika a způsob jeho aplikace. Cílem tohoto sdělení je na základě vlastních údajů o stavu rezistence k antibiotikům a klinických zkušeností posoudit pozici penicilinů a makrolidů v léčbě závažných CAP způsobených pneumokoky v České republice (ČR).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky