Recidivující angina pectoris po selhání komplexní revaskularizace myokardu

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jozef Jakabčin
Autoři - působiště: Kardiologická klinika, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Souhrn

Komplexní léčba ICHS s cílem revaskularizace koronárních tepen u prokázané ischemie je v české kardiologii dobře zavedeným standardem. Nepochybně vždy kombinace intervenční nebo chirurgické revaskularizace s optimální farmakoterapií prokázala v klinických studiích prospěch ve snížení recidiv kardiovaskulárních příhod i zásadní zlepšení prognózy onemocnění.1 Prezentovaný případ pacienta popisuje poměrně nový problém opakované hospitalizace pro recidivy ischemických příhod i přes provedenou revaskularizaci a zhoršení kvality života pro recidivy záchvatů anginy pectoris s relativně rychle progredující aterosklerózou, kdy další revaskularizace již není možná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky