Kombinovaná léčba perorálními antidiabetiky a inzulinem u pacientky s diabetem 2. typu a ICHS

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

V této kazuistice je popsán případ pacientky s diabetem 2. typu a ischemickou chorobou srdeční, u které bylo při použití kombinované léčby perorálními antidiabetiky a inzulinem dosaženo zlepšení kompenzace diabetu a zlepšená kompenzace u ní přetrvávala dlouhodobě. Přitom nedošlo k nárůstu tělesné hmotnosti ani výskytu hypoglykemií a léčba byla velmi dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky