Léčba bisfosfonáty – modelová kazuistika

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Je popsán případ 56leté pacientky s lobulárním karcinomem prsu, T2 N1 (12/2+) M0, ER+ 60 %, PR+ 20–30 %, MIB 1–5 %, HER2-negativní. V únoru v roce 2004 byla provedena ablace prsu s exenterací axily a poté zahájena adjuvantní léčba tamoxifenem. V červnu 2007 byla při pravidelné kontrole zjištěna mírná elevace markerů (CEA 5,2, CA 15.3 36,2). Byl proveden restaging, a na základě scintigrafie skeletu bylo vysloveno podezření na možné zvýšení osteolytické aktivity v těchto oblastech: v pánvi, 6. žebru vlevo a obratlích L4, L5. Kontrolní rtg vyšetření uvedených kostních lokalit potvrdilo osteolytický proces. Hormonální léčba tamoxifenem byla změněna na terapii letrozolem. Přestože byla nemocná asymptomatická, byla po kontrole renálních funkcí ihned zahájena léčba intravenózním dusíkatým bisfosfonátem – kyselinou zoledronovou, podávanou v intervalu 28 dnů. Před aplikací kyseliny zoledronové byl proveden odběr krve pro potřebná biochemická vyšetření, zejména vyšetření renálních funkcí a parametrů kostního metabolismu (CA, ALP, ICTP, osteokalcin). Kontrola kostních a nádorových markerů po 3 měsících neprokázala jejich další zvýšení. Hladina kalcia byla po celou dobu léčby normální, postupně se znormalizovala i hodnota ICTP.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky