Společný vliv účinku rutinního snižování krevního tlaku a těsné kompenzace diabetu na makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu postihuje celosvětově více než 240 milionů osob a významně přispívá k rozvoji kardiovaskulárních chorob. Rozsáhlé randomizované studie jednoznačně potvrdily příznivý vliv léčby hypertenze na makrovaskulární i mikrovaskulární komplikace diabetu a na přežití pacientů; riziko mikrovaskulárních komplikací lze snížit také intenzivní kompenzací diabetu. V léčbě diabetu je tak doporučován kombinovaný přístup. Dosud však není známo, zda společný vliv kombinace léčby hypertenze a kompenzace diabetu může snížit riziko vaskulárních komplikací výrazněji než oba léčebné přístupy samotné. Na základě výsledků studie UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) se zdá, že účinek těchto dvou léčebných postupů je aditivní. Výsledky studie ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) však naznačují, že intenzivní snižování glykemie u pacientů s diabetem 2. typu může negovat pozitivní přínos léčby hypertenze. Ve studii ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation) bylo prokázáno dlouhodobé příznivé ovlivnění cévního systému léčbou hypertenze fixní kombinací perindopril/indapamid (průměrná doba sledování ve studii 4,3 roku) a podáváním gliclazidu MR (průměrná doba sledování ve studii 5 let). Nově byla analyzována možná souvislost účinku snížení krevního tlaku a intenzivní kontroly glykemie s ohledem na vaskulární komplikace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky