Ambulantní monitorování krevního tlaku přispívá k predikci výskytu kardiovaskulárních příhod u pacientů s léčenou hypertenzí – subanalýza ABPM studie ASCOT

Číslo: 1 / 2010 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ve studii ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) byl pozorován příznivý vliv léčby kombinací amlodipin/perindopril na téměř všechny kardiovaskulární ukazatele ve srovnání s léčbou kombinací atenolol/thiazid. Multivariantní adjustace na KV rizikové faktory v randomizovaných skupinách mohla ovlivnit pouze polovinu z celkového dosaženého rozdílu v počtu příhod v léčených skupinách. Snížení rizika cévních mozkových příhod bylo přisuzováno významnějšímu snížení krevního tlaku (TK) dosaženému léčbou amlodipin/perindopril, snížení rizika koronárních příhod pak bylo dáváno do souvislosti se změnami koncentrace HDL-cholesterolu (high-density lipoprotein) vlivem této léčby. Různé studie prokázaly, že s výskytem poškození orgánů vlivem hypertenze korelují silněji výsledky ambulantního monitorování krevního tlaku (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) ve srovnání s výsledky běžného měření krevního tlaku v ordinaci (CBPM – clinical blood pressure measurement), a že výchozí hodnota ambulantně monitorovaného krevního tlaku (ABP) je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím kardiovaskulární ukazatele.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky